۱۳۹۰ تیر ۱۳, دوشنبه

جشنواره‌ی ترانه‌های شرق در سمرقند


جشنواره «ترانه‌های شرق» در سمرقند در گفت‌و‌گو با فاضل جمشیدی در برنامه‌ی رادیویی «با همسایگان»
شهزاده سمرقندی
شهزاده سمرقندی - یکی مهم‌ترین رویداد‌های فرهنگی که بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در آسیای میانه روی داد سازمان دادن جشنواره‌ی «ترانه‌های شرق» در شهر سمرقند در ازبکستان است.
این حشنواره‌ی رقص و موسیقی هر دو سال یک‌بار در هفته‌ی آخر ماه اوت برگزار می‌شود و از کشور‌های مختلف دنیاخواننده و نوازندگان به این جشنواره دعوت می‌شوند. با اینکه نام این حشنواره «شرق ترانلری» و در فارسی «ترانه‌های شرق» است، به «ترانه‌های شرقانه» یا شرقی محدود نمی‌شود وحضور خواننده و نوازندگان اروپایی به‌خصوص در سال‌های آخر زیاد به چشم می‌خورد.
جشنواره‌ی «ترانه‌های شرق» در میدان «ریگستان»، میدان اصلی شهر سمرقند برگزار می‌شود.این میدان در دوران امیر تیموریکی از میدان‌هایی بوده که لشکر امیر تیمور در آن گرد می‌آمدند. حالا به جای لشکر اسب‌سواران و بانگ جنگ، صدای موسیقی و ترانه‌های شرقی از این میدان بلند می‌شود و به بزم‌گاهی تبدل می‌شود که در طول یک هفته میزبان هنرمندان از سراسر دنیاست
دو ماه است که برنامه‌های شبانه‌روزی آماده‌سازی صحنه‌های رقص و نمایش لباس ملی در میدان ریگستان شروع شده است.
نه تنها هنرمندان و دانشجویان دانشگاه هنرهای زیبای شهر تاشکند به جشنواره‌ی ترانه‌های شرق دعوت می‌شوند، بلکه دانشجویان رشته‌های مختلط دانشگاه‌های سمرقند نیز «جلب» این برنامه‌ها می‌شوند. از پرچم به دست گرفتن، مترجمی برای گروه‌های هنری خارجی تا مهمانداری برای راهنمایی در کوچه و خیان‌های سمرقند از دانشجویان داوطلب استفاده می‌شود.